Mekong http://mekongauto.com.vn

Người đẹp với Fiat 500
14.08.2009

Ảnh: Đức Quang
URL của bản tin này::http://mekongauto.com.vn/modules.php?name=News&op=page_detail&sid=158&newlang=vietnamese

© Mekong contact: info@mekongauto.com.vn