Mekong http://mekongauto.com.vn

MÀU SẮC PASO TD
27.03.2013

Với 2 tông màu: Bên cạnh màu trắng truyền thống, cònthêm tông màu xanh mạnh mẽ, nổi bật, đáp ứng đến khách hàng với nhiều sự lựa chọn về màu sắc khác nhau

   

Màu Trắng - white                                                            Màu Xanh - Blue
URL của bản tin này::http://mekongauto.com.vn/modules.php?name=Products&op=page_category&catid=125&newlang=vietnamese

© Mekong contact: info@mekongauto.com.vn